Congratulations Prof Gihan Dias!

Prof Gihan Dias has been a resource person of Sarvodaya-Fusion education from 2008 to provide standard IT Education and LK Domain Registry partnered with Sarvodaya- Fusion to educate the community about the online safety thru “IT Yahamaga” program.

We really appreciate all of your support and again congrats for the award.

Talent ilustratora i pjesnik nisu mogli imati nikakvu drugu vezu sa ženama, s izuzetkom srdačnog: “Čak i da je postojala hrabra mlada žena, koja bi mogla vidjeti https://farmacijahrvatska24.com/kupiti-kamagra-100mg-bez-recepta-online/ ljepotu polu-cisteriranog astmatike pokrenutog S nosom, prema istoj liri, “moć bilo kojeg slona”, brak za epileptik, prema zakonu je bio nemoguć. “